GDPR


Behandling av personuppgifter enligt GDPR


När du handlar i Scribo Förlags webshop www.scriboforlag.nu samlar vi in kontaktinformation, med syfte att skicka ut beställda produkter.


Vi använder inte dina kontaktuppgifter i något annat syfte.


Inskickat material, manus etc, som efter beslut ej kommer att användas i ett framtida samarbete mellan avsändaren och Scribo Förlag, återsändes omedelbart till avsändaren.


Foto av dig som författare publiceras på hemsidan med syfte att informera och marknadsföra din bok.


Dina personuppgifter är de uppgifter vi samlar in om dig vid inköp, vilka består av dina kontaktuppgifter. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 


De personuppgifter vi behandlar om dig delas ej med tredje part.


Personuppgiftsansvarig är Anna-Lena Kilborn Arvérus, info@scriboforlag.nu, tel 070-3914520, orgnr 650810-5043. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss per tel eller email enligt ovan. Du når vårt dataskyddsombud enligt kontaktinformationen ovan. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


Scribo Förlag

Anna-Lena Kilborn Arvérus

Flunsåsliden 22

418 71 Göteborg

tel 070-391 45 20

www.scriboforlag.nu

info@scriboforlag.nu

Scribo Förlag är en del av

Puzzelbiten

Ekonomikonsult

org nr 650810-5043


I Puzzelbiten ingår även

FUNKY Training

Redskap för funktionell träning