Om

Vi vill skapa

skrivlust

Om

Åren 1999-2004 studerade jag idrottsvetenskapliga programmet med inriktning hälsopedagogik vid Göteborgs universitet.

 

Som hälsopedagog arbetar man med förebyggande hälsoarbete, med positiva livsstilsförändringar, t ex kost, motion, mental träning, stresshantering, sociala relationer, avvänjning och användande av tobak, alkohol och droger – dvs allt som innebär fysisk, psykisk eller social förändring till det bättre.

 

Att skapa möjligheter för människor att ägna sig åt fysisk aktivitet är hälsofrämjande arbete. Förutom de fysiska fördelarna det medför, ger det också en långsiktig positiv psykisk effekt och man kanske också  skapar nya sociala relationer.

 

Att skapa möjligheter för människor att göra sin röst hörd genom ord, genom att skriva och kanske ge ut en egen bok, är också hälso-främjande arbete.

 

Den vetenskapliga studien i min magisteruppsats genomfördes i en fotbollsförening i norra Biskopsgården i Göteborg,  där jag undersökte idrott som metod i socialt arbete. I studien intervjuades barn, föräldrar och ledare i föreningen, samt lärare i Sjumilaskolan och representant för socialtjänsten i stadsdelen.

 

Förutom svaren jag fick på intervjufrågorna fick jag också höra många livshistorier, berättelser som inte kunde användas i min rapport, om olika livsöden, hur man haft det i sitt hemland, vägen hit till Sverige och hur det var att leva och bo i Biskopsgården. Dessa berättelser har nu blivit en bok, skriven som en dagbok ur en 11-årig chilensk pojkes perspektiv.

 

Barn och ungdomar behöver ha saker att göra. Det behöver alla, ha något som känns roligt och meningsfullt att ägna sig åt, men i vissa områden är behovet större än i andra. Man behöver ha saker i närheten av sin bostad och saker man kan göra på kvällarna. Och man behöver tänka långsiktigt.

 

Att skriva är bara en sak man kan göra, men det finns väldigt mycket mer och det behövs fler människor, privata företag, föreningar och organisationer som satsar lite av sin tid och sina pengar. Det är något alla skulle få glädje av och tjäna på, både på kort och lång sikt. 

 


Scribo Förlag

Anna-Lena Kilborn Arvérus

Flunsåsliden 22

418 71 Göteborg

tel 070-391 45 20

www.scriboforlag.nu

info@scriboforlag.nu

Scribo Förlag är en del av

Puzzelbiten

Ekonomikonsult

org nr 650810-5043


I Puzzelbiten ingår även

FUNKY Training

Redskap för funktionell träning