Vägval

Bokprojekt

Vägval

VÄGVAL

Om fotboll, drömmar

& hopp om ett bättre liv

Scribo Förlags premiärutgivning, utgiven i maj 2016.BESTÄLL BOKEN HÄR

En enkel och lättläst bok, som bygger på berättelser av människor boende i norra Biskopsgården på Hisingen i Göteborg,  skriven som en dagbok ur en 11-årig chilensk pojkes ögon. 

 

Berättelserna kommer från intervjuer utförda under arbetet med min magisteruppsats i Idrottsvetenskap "Idrott som metod i socialt arbete med barn i riskzonen för kriminalitet. En studie i en fotbollsförening", där jag samarbetade med fotbollsföreningen Cruz Azul.

 

Man får följa Pedro, hans familj och närmaste  kompisar under ett års tid. Det är det år han börjar i den nystartade fotbollsklubben i området, ett år som förändrar hans liv och sätt att se på framtiden.

 

I boken beskrivs hur det är att leva och bo i norra Biskopsgården, i området runt Sjumilaskolan och Friskväders-torget och den glädje och de svårigheter man kan stöta på som boende i området. Den handlar också om  föräldrarnas väg till Sverige, hur de haft det i sina hemländer och varför de var tvungna att fly.

 

Boken bygger på det jag fått berättat för mig av barn och vuxna som bor i området, men det kan självklart upplevas på olika sätt för olika människor.

 

 

Bakgrund

 

I den här boken ville jag föra fram att man bör vara försiktig med att döma. Man har olika bakgrunder och orsaker till att man tänker, tycker och handlar som man gör och alla har inte samma förutsättningar, utan det beror väldigt mycket på vad man har med sig i bagaget och hur det ser ut runt omkring där man växer upp.

 

Om man växer upp i ett område med hög kriminalitet, arbetslöshet, social och psykisk ohälsa, ett enormt grupptryck och där man kanske saknar positiva förebilder, har man inte samma förutsättningar att välja den där andra vägen. Många försöker ändå och har ett hopp och en tro på framtiden. En del av dem lyckas och många arbetar också (ideellt) för att fler skall lyckas. Men det man hör talas om i media är oftast de som det inte går så bra för. Detta gynnar förstås inte de som bor där. Det får ingen att känna sig positiv, glad och hoppfull.

 

De som kommit hit som flyktingar från andra länder och som jag pratade med under mitt intervjuarbete, har en sak gemensamt. De vill få ett bättre liv och de vill ge sina barn möjligheter som de själva inte fått, så att de kan få det bättre. De kom inte hit för att deras barn skulle gå ur skolan utan godkända betyg, eller för att de skulle bli arbetslösa och inte heller för att de skulle hamna i brottsliga gäng. Men tyvärr har just det blivit verklighet för många av dem. Det är ganska många barn som inte klarar av skolan och många har problem med svenska språket, men det är endast en ytterst liten del som hamnar i kriminalitet, även om det är det man hör talas om mest när det talas om Biskopsgården i media.

 

En annan sak som ofta uppkommer i samtalen med boende och aktiva i området, är problemet med kortsiktiga projekt. Det har satsats mycket pengar i stadsdelen till kortsiktiga projekt, pengar som inte haft så positiv effekt eftersom projekten avslutats när pengarna tagit slut. Vad gör det med barnen och ungdomarna? Att först skapa aktiviteter och sysselsättning, för att sedan ta bort det igen. De långsiktiga aktiviteter som finns är ofta idrottsföreningar och liknande, som drivs ideellt av några få eldsjälar och verksamheten bygger på att dessa eldsjälar orkar. För dem är belöningen varje barn de lyckas rädda.

 

Det finns ett stort behov av långsiktigt tänkande och att skapa aktiviteter som inte bygger på ideell verksamhet, för att det skall bli hållbart. Det behövs saker att göra nära hemmet och det behövs saker att göra på kvällarna, så att barnen och ungdomarna får chansen att göra något roligt och meningsfullt på sin fritid och så att  de får större chans att hålla sig borta från annat, som är destruktivt. Man måste ge dem möjligheter att välja en annan väg och man måste aktivt försöka påverka dem att välja den andra vägen.

 

Det behövs positiva förebilder i området, som kan påverka barnen och ungdomarna i rätt riktning. Det behövs ungdomar som de kan se upp till och det behövs starka, positiva, vuxna förebilder.

 

Det behövs en bra skola, som kan klara av att hjälpa eleverna att gå ut med godkända betyg. Det behövs en skola med mer resurser, fler lärare, specialpedagoger och stödpersonal som kan vara där för de elever som behöver extra hjälp.

 

Det behövs jobb. Barnen och ungdomarna behöver se att det finns möjligheter och att det är meningsfullt att försöka. Positiva förebilder!

 

Det behövs fler föreningar, organisationer och privatat företag som satsar lite av sin tid och sina pengar för att försöka göra det bättre för de som bor i området. Något som alla kommer att tjäna på i det långa loppet.

 

Det finns många som är väldigt uppgivna i det här området, men det finns också många som bär på drömmar, glädje, hopp och en tro på framtiden. Kanske kan de bli fler?

 

 

 

Scribo Förlag

Anna-Lena Kilborn Arvérus

Flunsåsliden 22

418 71 Göteborg

tel 070-391 45 20

www.scriboforlag.nu

info@scriboforlag.nu

Scribo Förlag är en del av

Puzzelbiten

Ekonomikonsult

org nr 650810-5043


I Puzzelbiten ingår även

FUNKY Training

Redskap för funktionell träning